HADITH

Pengajian Al-Hadith Dan Tuntutan Masa Kini
Fiqh Imam al-Bukhari
Kedudukan Al-Hadith Sebagai Rujukan Kedua Dalam Islam
99 Usul Dirayah Untuk Mengenal Pasti Hadith-Hadith Dha’If Dan Maudhu’
Kepentingan Ilmu Alat Dalam Menguasai Ilmu Hadith
Pengenalan Kepada Kitab-kitab Sunan Sittah
Pengenalan Kepada Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta’dil
Perbincangan Asas Tentang Hadith Mutawatir
Pengenalan Asbab Wurud Hadith
Hadith-hadith Yang Saling Bertentangan Dan Metode Penyelesaiannya : Satu Pengenalan
Pengenalan Kepada Hadith Nasikh Dan Mansukh

AQIDAH

Usul & Furu’ Aqidah Antara Asya’irah & Maaturidiyyah
Hukum Ulamak Islam Terhadap Syiah
Buku Kecil “Syiah Sesat”
Penyelewengan Aqidah – Isu, Masalah Dan Penyelesaiannya
Benarkah Dukun Mengetahui Perkara Ghaib
Menyingkap Rahsia Di Sebalik Kejadian Nur Muhammad
Asas Rujukan Dalam Bidang Aqidah Islam
Tasawuf Islam Di Atas Neraca Pertimbangan
Belitan Iblis Dalam Ajaran Tarekat
Garis Panduan Perbomohan Menurut Islam
Garis Panduan Khurafat Dan Azimat
Berhati-hati Dalam Masalah Tawassul Ketika Berdoa
Bahaya Islam Liberal – LGBT & Feminisma
Bahaya Islam Liberal – Bahaya Pluralisma Dalam Islam
Bahaya Islam Liberal – Bahaya Pemikiran Islam Liberal
Syiah Rafidhah – Di Antara Kecuaian Ulama’ Dan Kebingungan Ummah
Penjelasan Terhadap Fahaman Syiah
Risalah Kesesatan Syiah
20 Hujah Golongan Anti Hadis Dan Jawapannya
Salah Faham Istilah Wahabi
Mengenali Syiah Melalui Kitab-kitab Muktabar Mereka
Rukun Iman
POLEMIK KEBERADAAN ALLAH – Pertembungan Ayat “Allah Di Atas” & “Allah Di Mana-Mana”
Tiga Belas Perkara Yang Mencemari Kemurnian Tauhid

SYARIAT- (IBADAH & AMALAN)

Kesempurnaan Islam Dan Bahaya Bid’ah
Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah
Kesalahan-kesalahan Dalam Memberi Nama Anak
Fiqh Keutamaan
Daging Babi (Pork): Sebab-sebab Penolakannya
Ilmu Usul Bida’: Kaedah Untuk Mengecam Dan Mengenalpasti Bid’ah
Enam Usul Untuk Memulakan Perbahasan Tentang Bida’ah
Dasyatnya Dosa Riba
Masalah Tawassul Dalam Berdoa

90 Pelajaran Tentang Bid’ah

Tidakkah Bid’ah Menyediakan Makanan Selepas Kematian?
Beberapa Amalan Mudah Dan Ringkas Tetapi Besar Pahala Dan Kelebihannya Menurut Hadits-hadits Rasulullah s.a.w

SEJARAH & SIRAH

Isu-Isu Kontroversi Dalam Sejarah Pemerintahan Khulafa’ Al-Rasyidin
Israiliyyat- Pengenalan Dan Kaedah Pengecamannya
Penilaian Semula Tarikh Kelahiran Dan Kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.
Benarkah Sayyidina Umar Pernah Membunuh Anak Perempuannya?
Umur Aisyah r.ha. Semasa Berkahwin Dengan Rasululullah s.a.w
Isu Yang Berlegar Di Sekitar Perkahwinan Zainab Bt Jahsy r.ha. Dan Penjelasan Mengenainya
Pembetulan Kisah Saudah Bt Zam’ah r.ha. Yang Kononnya Ingin Diceraikan Oleh Nabi s.a.w

PERBANDINGAN AGAMA

Syiah Rafidhah: Di Antara Kecuaian ‘Ulama’ Dan Kebingungan Ummah
101 Contradictions In The Bible
Kenali Aliran Barelwi – Pengasas, I’tikad Dan Kepercayaan
Siri Dialog Bersama Paderi
New Zionism

MASYARAKAT & SOSIAL

Surat Berantai Boleh Menyebabkan Syirik
Berulang Kali Melakukan Haji Dan Umrah – Fatwa Qardhawi
Kesalahan-kesalahan Di Dalam Menutup Aurat
Kesesatan Kitab Berzanji, Qashidah Burdah, Dan Maulid Syarafil Anam
Adat Jangan Bertentangan Syariat
Salah Faham Istilah Wahabi
Beberapa Kesalahan Yang Biasa Dilakukan Di Dalam Bulan Ramadhan
Hukum Mengenai Ramalan Nasib Menggunakan Bintang-Bintang (Horoscope)
Amalan Di Bulan Rejab: Antara Yang Palsu Dan Tulen

ISLAM INDAH

The Amazing Qur’an
Scientific Truths In The Qur’an

UMUM

Syeikh Muhammad Abdul Wahhab – Tokoh Yang Dizalimi
Pelan Strategi Syiah 50 Tahun Menguasai Dunia Islam
Membersihkan Salah Faham Terhadap Dakwah Sheikh Muhammad Abdul Wahhab
Fiqh Keutamaan
Panduan Ringkas Untuk Memahami Islam
Hatiku Tenang Dengan Al-Quran

MENDIDIK JIWA

Masa Adalah Umurmu
Bahagia Terletak Pada Sifat Redha
Jiwa Yang Tenteram
Ujian Akan Meningkatkan Ketaqwaan
Kemiskinankah Yang Kita Takutkan
Pentingnya Mengingati Kematian

PAUTAN

Perpustakaan Islam Digital
Islam House
Arabic 101
Hafiz Firdaus Abdullah
Pelbagai Penulis